Seko Iepirkumu grozs:

Mūsu rekvizīti

SIA AMBROSS

Reģ. Nr. 40003837159

Juridiskā adrese: Ūdens iela 20 k-1, Rīga, LV-1007, Latvija

Tālr.: +371 67466088

Fax: +371 67486090

Mob. tālr.: +371 29182847

AS SEB banka, kods UNLALV2X

Konta nr.  LV70UNLA0050008384756